Qualifications

Overview

Pre-Qualification

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 Set 2 Set 3 Total Points Duration
1 01/05/2018
Hinga/MorelandUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 01/05/2018
Schuh/SykoraUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
3 01/05/2018
Jameson/JonesUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 01/05/2018
Matthews/BushUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 01/05/2018
Wheeler/NashUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 01/05/2018
Fonoimoana/StrangeUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
7 01/05/2018
Smith/PulaUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
8 01/05/2018
Friesen/PetrasicUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
9 01/05/2018
Newberry/SparksUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
10 01/05/2018
Monk-Heidrich/WhitmarshUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
11 01/05/2018
Schatz/MereszczakUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
12 01/05/2018
Kern/HayesUSAvs.Thibodeau/WittUSA
0 - 2
8 - 21
12 - 21
       
20 - 42
00:29
13 01/05/2018
Agraz/FullerUSAvs.Bars/RocheUSA
2 - 1
20 - 22
21 - 14
15 - 7
56 - 43
00:43
14 01/05/2018
Reed/TaylorUSAvs.Micek/LuftUSA
2 - 0
21 - 17
23 - 21
       
44 - 38
00:41
15 01/05/2018
Iafigliola/ToghiyaniUSAvs.Bakos/BrennanUSA
0 - 2
20 - 22
15 - 21
       
35 - 43
00:34
16 01/05/2018
Del Conte/FricanoUSAvs.Osborne/HartongUSA
2 - 0
21 - 17
21 - 13
       
42 - 30
00:31

Qualification Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 Set 2 Set 3 Total Points Duration
17 02/05/2018
Placette/ChamereauFRAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
18 02/05/2018
Reed/TaylorUSAvs.Del Conte/FricanoUSA
0 - 2
11 - 21
6 - 21
       
17 - 42
00:06
19 02/05/2018
Fonoimoana/StrangeUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
20 02/05/2018
Smith/PulaUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
21 02/05/2018
Jameson/JonesUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
22 02/05/2018
Newberry/SparksUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
23 02/05/2018
Schuh/SykoraUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
24 02/05/2018
Monk-Heidrich/WhitmarshUSAvs.Thibodeau/WittUSA
0 - 2
20 - 22
8 - 21
       
28 - 43
00:30
25 02/05/2018
Hinga/MorelandUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
26 02/05/2018
Schatz/MereszczakUSAvs.Bakos/BrennanUSA
0 - 2
15 - 21
14 - 21
       
29 - 42
00:34
27 02/05/2018
Matthews/BushUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
28 02/05/2018
Friesen/PetrasicUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
29 02/05/2018
Wheeler/NashUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
30 02/05/2018
Lenarduzzi/CondottaCANvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
31 02/05/2018
Valenciana/DietrichISVvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
32 02/05/2018
Agraz/FullerUSAvs.Pregowska/OlaPOL
0 - 2
20 - 22
10 - 21
       
30 - 43
00:32

Qualification Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 Set 2 Set 3 Total Points Duration
33 02/05/2018
Placette/ChamereauFRAvs.Del Conte/FricanoUSA
2 - 0
21 - 17
21 - 10
       
42 - 27
00:28
34 02/05/2018
Fonoimoana/StrangeUSAvs.Smith/PulaUSA
2 - 1
17 - 21
21 - 14
15 - 12
53 - 47
00:53
35 02/05/2018
Jameson/JonesUSAvs.Newberry/SparksUSA
2 - 1
21 - 18
19 - 21
15 - 12
55 - 51
00:45
36 02/05/2018
Schuh/SykoraUSAvs.Thibodeau/WittUSA
0 - 2
15 - 21
7 - 21
       
22 - 42
00:26
37 02/05/2018
Hinga/MorelandUSAvs.Bakos/BrennanUSA
2 - 0
21 - 14
21 - 12
       
42 - 26
00:29
38 02/05/2018
Matthews/BushUSAvs.Friesen/PetrasicUSA
2 - 0
21 - 13
21 - 15
       
42 - 28
00:34
39 02/05/2018
Wheeler/NashUSAvs.Lenarduzzi/CondottaCAN
2 - 0
21 - 14
21 - 6
       
42 - 20
00:25
40 02/05/2018
Valenciana/DietrichISVvs.Pregowska/OlaPOL
0 - 2
11 - 21
4 - 21
       
15 - 42
00:23