Qualifications

Overview

Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
1 05/07/2018
Barsuk/SyrtsevaRUSvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 05/07/2018
Bye vs.Chugainova/ShingissovaKAZ
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
3 05/07/2018
Sukhoverkhova/NovikovaRUSvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 05/07/2018
Bye vs.Frolova/Ganenko RUS
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 05/07/2018
Zayonchkovskaya/RudykhRUSvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 05/07/2018
Bye vs.Urata/MaiJPN
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
7 05/07/2018
Rubilko/ZhukKAZvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
8 05/07/2018
Bye vs.Sviridova, E./FrolovaRUS
0 - 0
                       
0 - 0
00:00

Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
9 05/07/2018
Barsuk/SyrtsevaRUSvs.Chugainova/ShingissovaKAZ
2 - 0
21 - 11
21 - 13
       
42 - 24
00:28
10 05/07/2018
Sukhoverkhova/NovikovaRUSvs.Frolova/Ganenko RUS
1 - 2
21 - 14
16 - 21
8 - 15
45 - 50
00:44
11 05/07/2018
Zayonchkovskaya/RudykhRUSvs.Urata/MaiJPN
2 - 0
21 - 18
28 - 26
       
49 - 44
00:48
12 05/07/2018
Rubilko/ZhukKAZvs.Sviridova, E./FrolovaRUS
0 - 2
9 - 21
8 - 21
       
17 - 42
00:26