Qualifications

Overview

Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
1 08/08/2018
Grimalt E./Grimalt M.CHIvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 08/08/2018
Karpa/SieversGERvs.Schnetzer/MüllnerAUT
0 - 2
18 - 21
17 - 21
       
35 - 42
00:37
3 08/08/2018
Kolinske/EvansUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 08/08/2018
Bye vs.Zemljak/PokeršnikSLO
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 08/08/2018
Prudel/SzalankiewiczPOLvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 08/08/2018
Boesso/GabrieleITAvs.Rumsevicius/KazdailisLTU
0 - 2
16 - 21
18 - 21
       
34 - 42
00:30
7 08/08/2018
Durant/SchumannAUSvs.Gorbenko/LikholetovRUS
0 - 2
20 - 22
19 - 21
       
39 - 43
00:36
8 08/08/2018
Bye vs.Giginoglu/Gögtepe V.TUR
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
9 08/08/2018
Capogrosso/AzaadARGvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
10 08/08/2018
Bogatov/KramarenkoRUSvs.Hudyakov/BykanovRUS
0 - 2
15 - 21
15 - 21
       
30 - 42
00:31
11 08/08/2018
Rudol/KujawiakPOLvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
12 08/08/2018
Bye vs.Winter/HörlAUT
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
13 08/08/2018
Thiercy/Gauthier-RatFRAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
14 08/08/2018
Bye vs.Krou/AyeFRA
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
15 08/08/2018
Urlu/MermerTURvs.Veretiuk/ShekunovRUS
0 - 2
19 - 21
16 - 21
       
35 - 42
00:33
16 08/08/2018
Bye vs.Álvaro Filho/ThiagoBRA
0 - 0
                       
0 - 0
00:00

Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
17 08/08/2018
Grimalt E./Grimalt M.CHIvs.Schnetzer/MüllnerAUT
2 - 0
21 - 16
21 - 16
       
42 - 32
00:35
18 08/08/2018
Kolinske/EvansUSAvs.Zemljak/PokeršnikSLO
2 - 1
21 - 19
16 - 21
15 - 9
52 - 49
00:48
19 08/08/2018
Prudel/SzalankiewiczPOLvs.Rumsevicius/KazdailisLTU
1 - 2
21 - 17
12 - 21
10 - 15
43 - 53
00:45
20 08/08/2018
Gorbenko/LikholetovRUSvs.Giginoglu/Gögtepe V.TUR
1 - 2
21 - 18
16 - 21
10 - 15
47 - 54
00:42
21 08/08/2018
Capogrosso/AzaadARGvs.Hudyakov/BykanovRUS
0 - 2
20 - 22
17 - 21
       
37 - 43
00:36
22 08/08/2018
Rudol/KujawiakPOLvs.Winter/HörlAUT
0 - 2
17 - 21
16 - 21
       
33 - 42
00:34
23 08/08/2018
Thiercy/Gauthier-RatFRAvs.Krou/AyeFRA
1 - 2
22 - 20
14 - 21
12 - 15
48 - 56
00:45
24 08/08/2018
Veretiuk/ShekunovRUSvs.Álvaro Filho/ThiagoBRA
0 - 2
19 - 21
17 - 21
       
36 - 42
00:37