Qualifications

Overview

Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
1 04/07/2018
Zuccarelli/TraballiITAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 04/07/2018
Grudzinskaite/VasiliauskaiteLTUvs.Pirv/VaidaROU
0 - 2
18 - 21
16 - 21
       
34 - 42
00:29
3 04/07/2018
Lobato/AmarantaESPvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 04/07/2018
Bye vs.Arnholdt/WelschGER
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 04/07/2018
Gordon/BukovecCANvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 04/07/2018
Bye vs.Lunde/OlimstadNOR
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
7 04/07/2018
Lece/LiepinlauskaLATvs.Rita Fernandes/MariaPOR
2 - 0
21 - 11
21 - 11
       
42 - 22
00:26
8 04/07/2018
Bye vs.Behlen/SchneiderGER
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
9 04/07/2018
Dowdy/PollockUSAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
10 04/07/2018
Joana/DanianaPORvs.Gruszczynska/WachowiczPOL
0 - 2
15 - 21
13 - 21
       
28 - 42
00:29
11 04/07/2018
Dumbauskaite/AndriukaityteLTUvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
12 04/07/2018
Bye vs.Kjølberg/HjortlandNOR
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
13 04/07/2018
Nagata/KumadaJPNvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
14 04/07/2018
Bye vs.Numwong/NaraphornrapatTHA
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
15 04/07/2018
Ana Patrícia/RebeccaBRAvs.Brigida/DanielaPOR
2 - 0
21 - 11
21 - 11
       
42 - 22
00:25
16 04/07/2018
Bye vs.Eiholzer/SteinemannSUI
0 - 0
                       
0 - 0
00:00

Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
17 04/07/2018
Zuccarelli/TraballiITAvs.Pirv/VaidaROU
2 - 0
21 - 13
21 - 9
       
42 - 22
00:28
18 04/07/2018
Lobato/AmarantaESPvs.Arnholdt/WelschGER
2 - 0
21 - 14
21 - 14
       
42 - 28
00:30
19 04/07/2018
Gordon/BukovecCANvs.Lunde/OlimstadNOR
2 - 0
21 - 18
21 - 19
       
42 - 37
00:36
20 04/07/2018
Lece/LiepinlauskaLATvs.Behlen/SchneiderGER
0 - 2
10 - 21
14 - 21
       
24 - 42
00:27
21 04/07/2018
Dowdy/PollockUSAvs.Gruszczynska/WachowiczPOL
0 - 2
17 - 21
18 - 21
       
35 - 42
00:33
22 04/07/2018
Dumbauskaite/AndriukaityteLTUvs.Kjølberg/HjortlandNOR
2 - 0
21 - 15
21 - 17
       
42 - 32
00:29
23 04/07/2018
Nagata/KumadaJPNvs.Numwong/NaraphornrapatTHA
2 - 0
21 - 18
21 - 14
       
42 - 32
00:34
24 04/07/2018
Ana Patrícia/RebeccaBRAvs.Eiholzer/SteinemannSUI
2 - 0
21 - 19
21 - 15
       
42 - 34
00:31