Qualifications

Overview

Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 2 Set 3 Total Points Duration
1 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 04/11/2014
Ahmed/CherifQATvs.Haitham/AhmedOMA
1 - 2
18 - 21
21 - 17
11 - 15
50 - 53
00:50
3 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 04/11/2014
Bye vs.Li Zhuoxin/Zhang LizengCHN
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 04/11/2014
Bye vs.Opsahl/NordstrandNOR
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
7 04/11/2014
Roberts/Crabb Tr.USAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
8 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
9 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
10 04/11/2014
Bye vs.Pustynnikov/BogatuKAZ
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
11 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
12 04/11/2014
Bye vs.Mermer/SekerciTUR
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
13 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
14 04/11/2014
Bye vs.Denin/PopovUKR
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
15 04/11/2014
Ajanako/ScottGHAvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
16 04/11/2014
Bye vs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00

Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets Set 1 2 Set 3 Total Points Duration
17 04/11/2014
Hordvik/EithunNORvs.Haitham/AhmedOMA
2 - 0
21 - 12
21 - 6
       
42 - 18
00:26
18 04/11/2014
Tomás/MenéndezESPvs.Li Zhuoxin/Zhang LizengCHN
2 - 0
21 - 16
21 - 17
       
42 - 33
00:35
19 04/11/2014
Court/SchumannAUSvs.Opsahl/NordstrandNOR
2 - 0
21 - 13
21 - 8
       
42 - 21
00:32
20 04/11/2014
Roberts/Crabb Tr.USAvs.Eglseer/MüllnerAUT
1 - 2
21 - 18
12 - 21
14 - 16
47 - 55
00:44
21 04/11/2014
Sheaf/GregoryENGvs.Pustynnikov/BogatuKAZ
2 - 0
21 - 17
21 - 17
       
42 - 34
00:35
22 04/11/2014
Betzien/RudolfGERvs.Mermer/SekerciTUR
2 - 0
21 - 19
21 - 17
       
42 - 36
00:38
23 04/11/2014
Salvetti/DaguerreFRAvs.Denin/PopovUKR
2 - 0
25 - 23
21 - 16
       
46 - 39
00:44
24 04/11/2014
Ajanako/ScottGHAvs.Plantinga/WheelanCAN
0 - 2
13 - 21
16 - 21
       
29 - 42
00:39