Qualifications

Overview

Round 1

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
1 09/10/2018
Kuleshov/PetrossyantsKAZvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
2 09/10/2018
Bye vs.m.shalikar/AboozarIRI
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
3 09/10/2018
Jose Alexa/MelesseCIVvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
4 09/10/2018
Bye vs.Aldash/MokhammadKAZ
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
5 09/10/2018
Dybfest/HellandNORvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
6 09/10/2018
Bye vs.a.akbari/M. MalmirIRI
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
7 09/10/2018
S.Enayati/Javad.FIRIvs.Bye 
0 - 0
                       
0 - 0
00:00
8 09/10/2018
Bye vs.D.Kitti/N. BanlueTHA
0 - 0
                       
0 - 0
00:00

Round 2

Results

Match Number Date Teams Sets 1 2 3 Total Points Duration
9 09/10/2018
Kuleshov/PetrossyantsKAZvs.m.shalikar/AboozarIRI
2 - 0
21 - 18
21 - 17
       
42 - 35
00:37
10 09/10/2018
Jose Alexa/MelesseCIVvs.Aldash/MokhammadKAZ
0 - 2
15 - 21
15 - 21
       
30 - 42
00:32
11 09/10/2018
Dybfest/HellandNORvs.a.akbari/M. MalmirIRI
0 - 2
19 - 21
16 - 21
       
35 - 42
00:38
12 09/10/2018
S.Enayati/Javad.FIRIvs.D.Kitti/N. BanlueTHA
0 - 2
17 - 21
19 - 21
       
36 - 42
00:40